Kontakt OsPerronteatret

Lysbroparken 87
8600 Silkeborg

Tlf: 86 80 13 74 og 40 79 04 19
(hverdage mellem 10 og 18)

Bankoplysninger:

Reg.nr. 7046 kontonr. 1001136
Teatrets Historie


Foreningen bag PerronTeatret blev oprindelig startet i 1972, hvor en gruppe mennesker, der havde interesse for at spille teater havde fundet sammen. Man havde følt, det var for lidt kun at spille en forestilling én eller to gange med det arbejde, som det krævede at sætte en forestilling op. Man ville godt lave et amatørteater, da de fleste jo havde prøvet at spille dilettant og man følte, at der ligesom var et tomrum bagefter, når man havde været sammen i flere måneder for at sætte en forestilling op.

Silkeborg Kommune var meget velvilligt indstillet, da teatret henvendte sig, og i første omgang stillede man lokaler til rådighed i en nedlagt brandstation ved Bindslevs Plads. Men lokalerne blev hurtigt for trange – der var kun plads til at afholde læseprøver. Silkeborg Kommune var dog positivt indstillet over for teatret, da der igen blev rettet henvendelse (det har de altid været, og det er vi meget taknemmelige for) – og man fik stillet den nedlagte Lysbro Station til fri disposition indtil videre, mod at medlemmerne selv indrettede huset, afholdt omkostningerne i forbindelse med ombygningen og betalte driften, brug af lys og varme m. v. Herefter gik Silkeborg Amatørteater i gang med ombygningen. Der blev lånt 14.000 kr. til materialer m. v., og ikke mindst blev der fra medlemmernes side lagt 600 til 700 frivillige timer i projektet at omdanne den gamle togstation til et fint lille intimt teater.

Teatret er siden blevet dc et par gange, så det i dag fremstår som et serveringsteater med plads til ca. 50 personer. Den 15. november 1975 kunne Silkeborgs første amatørteater officielt indvies. Den daværende formand Knud Bak kunne byde velkommen til et indbudt publikum. Herefter fremførte H. C. Jensen en prolog forfattet til lejligheden: Eventyret om Lysbro Stations sørgelige endeligt og genopstandelse som station for amatørskuespillernes virke. Derefter opførte medlemmerne “Skærmydsler” af Gustav Wied. Meningen var til at begynde med, at onsdag skulle være fast teateraften, men interessen blev efterhånden så stor med røde lygter, at man blev nødt til at spille flere aftener om ugen. Som sagt er der sket meget siden PerronTeatrets begyndelse og nu er vi godt i gang med en omstrukturering af teatret så vi kan møde fremtidens forventninger fra vores publikum.

Copyright © 2016 Perronteatret - Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg - 86 80 13 74 - klok.grethe@teknik.dk