Bestyrelsen

Niels Bundgaard Johansen, fmd. 29 28 27 50

Kjeld Bach Jensen, kasserer

Julie Madsen

Birgit Søbye

John Stig andersen